• Bezšroubové a dilataci umožňující kotvení do modulových lišt
  • Pokládka profilů: vodorovně, svisle nebo šikmo; buď nasraz nebo s vodorovnými, svislými, šikmýmí nebo přesazenými spárami
  • Zvýšená stabilita díky čelnímu zahnutí profilů Planum
  • Fasáda Planum „VO“ umožňuje pokládku odshora dolů,takže při její montáži lze zároveň odstraňovat lešení
  • Prefabrikované zvláštní profily, jako např. stínová spára, ukončující profil atiky, lizény
  • Výroba na míru

Hospodárnost, dlouhá životnost a estetický vzhled – to je fasáda Planum®.

Rovný povrch profilů a krycí šířky až 800 mm dodávají vnějším plochám objektů výraz dokonale plynulých linií. Rozdílné šířky profilů a různé možnosti pokládky nabízejí mnoho variant řešení, a to i v kombinaci s ostatními profily DOMICO. Díky výrobě na míru, při které lze zohledňovat např. polohu oken a dveří, odpadá řezání profilů na stavbě, což garantuje vysokou kvalitu pokládky a dlouhou životnost.

Profil Planum®

Zadem větraná fasády – vodorovně na betonové stěně s izolací
Zadem větraná fasáda – svisle na zdi s izolací
adem větraná fasáda – vodorovně na kazetách s předsazenou izolací (registrovaný systém)
Vnější roh – Planum vodorovně na kazetách s předsazenou izolací
Technische Daten & Lieferprogramm

Kreativní stavění s kovy

Prohlédněte si naší galerii projektů

Newsletter