• Bezšroubové a dilataci umožňující kotvení do modulových lišt
  • Pokládka profilů: vodorovně, svisle nebo šikmo
  • Prefabrikované zvláštní profily, jako např. stínová spára, ukončující profil atiky, lizény
  • Výroba na míru
  • Garance jedinečnosti – každý vzor je individuálně přeměněn v děrovaný obrazec
  • Firemní označení na plášti budovy (obrázek, logo,nápis)

Firemní označení na plášti budovy

Design-Planum je dalším vývojovým krokem osvědčeného profilu Planum®. Inovativním systémem perforování je možné každý obrázek, logo či nápis promítnout do fasády Planum®. Tím se otvírají individuální možnosti provedení, především možnost výhodného umístění firemní značky na plášť budovy. Každá fasáda se tak stává unikátem. Různé velikosti děrování, barevné podklady nebo nepřímé osvětlení mohou splnit individuální představy investora. Design-Planum se vyrábí z hliníku

Design-Planum

Kreativní stavění s kovy

Prohlédněte si naší galerii projektů

Newsletter