play button

Společně se stavebníky jsme v návrhu budovy integrovali komplexní a proměnlivé logistické řetězce a výrobní procesy. Projekt je založen na permanentní flexibilitě v ploše, stejně jako na minimalizaci provozních nákladů a nákladů na údržbu. Nejvyšší prioritou byl požadavek na promyšlenou kvalitní architekturu, k níž podstatně přispěla fasáda Planum realizovaná s nejvyšší přesností. Propůjčuje objektu nezaměnitelnou identitu a je zároveň nadčasovým a téměř bezúdržbovým ochranným obvodovým pláštěm budovy. Při realizaci našeho architektonického konceptu pro nás byla firma DOMICO z Vöcklamarktu vždy velmi spolehlivým partnerem.

Dipl.-Ing. Stefan Redle, Architekt Redle Architekten
 • Projekt
  HERRMANN home of Technology, Leutkirch

 • Architekt
  Redle Architekten

 • Bauherr
  Herrmann GmbH

 • Produkt
  2.200 m² Planum-Fassade

 • Verarbeiter
  Kemmler Industriebau GmbH

 • Fotos
  ©HERRMANN home of technology
  Entwurfs-/Ausführungsplanung Redle Architekten

TREFA DO ČERNÉHO – HERRMANN LEUTKIRCH

Rodinná firma aktivní v různých oblastech činnosti od svého založení před téměř 15 lety neustále roste. Poté, co se mnohokrát musela spokojit s provizorními prostorami, dospěla k rozhodnutí vybudovat patřičné pracovní a výrobní zázemí pro mezitím více než 100 zaměstnanců.

Pouhým zajištěním dostatečné plochy pro svou činnost se však nespokojila. Kdo se pohybuje v neustále se proměňujících oblastech činnosti a vyrábí více než 24 000 různých produktů, musí zaměřit zvláštní pozornost i na flexibilitu v komplexních výrobních procesech. Přestěhování firmy do nového sídla vybudovaného na míru v Leutkirchu tak jednatelé a společníci Thomas a Ralf Herrmannovi vnímají nejen jako pozitivní milník, ale i jako významný krok na další cestě k úspěšné budoucnosti firmy.

Pro místní projektanty z ateliéru Redle Architekten to znamenalo nutnost seznámit se v průběhu vytváření stavební koncepce s různými druhy pracovní činnosti ve výrobě. Průběžné zapojování nových strojů a zařízení – nezřídka vyvinutých ve vlastní firmě – do proměnlivých výrobních procesů, na druhé straně likvidace nebo přemisťování stávajících zařízení a neustálé nároky na dostatek prostoru pro instalaci optimalizovaných výrobních linek, to vše vyžaduje v první řadě velkorysý prostor. Ten ovšem současně musí jak při stavbě, tak při provozu vyhovovat požadavkům na ekonomičnost. Nakonec projektanti a stavebníci určili definitivní rozsah projektu, přičemž se proces společné optimalizace někdy podobal vyčerpávající skládačce s někdy obtížně vypočitatelnými proměnnými.

Čtvercovými rozměry s délkou a šířkou cca 50 m a výškou 13,5 m tvoří výrobní hala uzavřený prostor o rozloze téměř 34 000 m3 a společně s postranní budovou poskytuje užitnou plochu o rozloze celkem 3 400 m2. Dominantou celého objektu je objemný kvádr ve výrobní hale. Přilehlá vedlejší budova na východní straně, věžovitě po patrech odstupňovaná, je již nyní koncipovaná tak, aby při zrcadlově pojatém rozšíření budovy, o němž se uvažuje již nyní, sloužila jako osa a kloub celého budoucího komplexu.

Tato architektonická funkce je podtržena vnějším opláštěním, které se puristicky šedou plochou pohledového betonu striktně vymezuje proti rastrovým fasádám výrobních hal. Aby nedošlo k narušení celkového dojmu fasády jako uzavřené krychle, byla na přední straně paralelní přístavby rovněž realizována zavěšená fasáda – záměrně vyvedená v tmavé barvě, ale z jednotného materiálu, což opticky signalizuje: Na tomto místě prozatím stavba končí, ale později se tu bude ještě stavět.

Ve srovnání s touto tvůrčí zdrženlivostí si zavěšené fasády rozměrné krychlové haly pohrávají s variabilitou, jež je jim vlastní, a s geometrií objektu po obvodu téměř uzavřeného objektu. Mistrným střídáním rastrování a barevnosti se objemná stavba takto opticky rozčleněná na menší části zbavuje masivnosti. Jednotlivé plochy fasády současně přispívají k vytvoření výjimečné designové kvality celé budovy.

Horizontální rozdělení obvodové plochy na tři díly vede k optickému snížení výšky budovy.

Tento dojem spočívá ve zdůraznění horizontálních spár, které v dovedné kompozici korespondují s nápadným vertikálním mřížkováním fasády. Základem pro to je vzor nerovnoměrně rozložených pruhů. Střídání šířek a barev panelů a jejich mírný boční posun podél úzké dělicí linie v horní třetině plochy nedovolí pozorovateli jedním pohledem zachytit celkový vzhled budovy.

Základovou zónu tvoří tři metry vysoké světlé horizontální pruhy z pohledového betonu, který přechází do okenního pásma v otevřené a zadní fasádě. Hlavní fasáda se dvěma průmyslovými rolovacími vraty a směrem k čelní straně odstupňovanou boční budovou se decentně zapojuje do celkového estetického vzhledu celého komplexu.

Sněhobílé provedení názvu firmy v horním jihozápadním rohu fasády působí jako výrazný poutač na fasádě a současně slouží – v dvojím smyslu – jako zdaleka viditelná vizitka firemní preciznosti. Geometricky uspořádané litery působí před tmavým pozadím fasády, jako by byly vyražené ven. Svědčí vskutku o nejvyšší míře přesnosti, však jsou také dílem vlastní výroby. To platí i pro spojovací prvky vedené bez omezení fasádou, ukotvené přesně na milimetr. Puntičkářské diskuze nad projektem mezi stavebníky, architekty, výrobci fasády a montážní firmou si lze představit tak jako bušení srdce při aranžmá mistrovského výkonu napříč jednotlivými skupinami.

Požadavkem stavebníků bylo vytvořit budovu, která si zachová hodnotu, s účinnou technologií, a která bude architektonickým skvostem a ukázkou skvělého designu jak vně, tak uvnitř. Za základ celé plochy a robustní průmyslové podlahy zvolili tepelně izolované betonové podlahové desky. Nosná konstrukce je tvořena z jednotlivých železobetonových pilířů. Železobetonovými stropními nosníky je rozdělena do dvou částí. Ve výšce přibližně devíti metrů jsou umístěny mosty pro dva portálové jeřáby, které při přeměně výrobních linek minimalizují časy instalace a nastavení strojů. V poloviční výšce po obvodu je také instalován ocelový most pro údržbu, který napomáhá efektivitě provozních procesů.

Pro vnější opláštění dodalo DOMICO kovovou kazetovou konstrukci s izolací z minerálních vláken silnou 140 mm. Nad nosným trapézovým plechem ploché střechy je izolace z minerálních vláken silná 220 mm, na kterou navazují dva velké pásové světlíky rovněž s odpovídající kvalitou izolace. Fasádu se všemi spojovacími prvky a fasádním ukončením dodala firma DOMICO na staveniště sestavenou do posledního detailu a připravenou k montáži.

K základové konstrukci nepropustné fasády Planum patří dodatečná izolace z minerální vlny o tloušťce 50 mm pro zakrytí kazetových pásů. Teprve na druhý pohled je patrné přesně naplánované uspořádání pruhů, které se napoprvé jeví bez jakéhokoli řádu: kreativní návrh je založen na exaktně řízeném střídání pouze tří šířek panelů. Každé šířce přitom byla přiřazena určitá barva, z toho jedna barva s matným povrchem. V detailu se mistrná kompozice skládá z šířek panelů 500 mm (RAL 7021, matná), 400 mm (RAL 7021) a 300 mm (RAL 7016). Fasáda určující celkovou architekturu budovy byla od počátku mezi ateliérem Redle Architekten, výrobcem DOMICO a realizační firmou Kemmler z Tübingenu detailně řešena, organizována a její instalace byla nekompromisně kontrolována.

Počáteční obavy ze strany stavebníka v souvislosti s termíny a náklady se rozplynuly nejpozději po úspěšném začlenění této pozoruhodné vizitky v rámci celé stavby.

Co se týče spotřeby energie, splňuje budova standard KfW 55. Tím stavba vykazuje novátorskou kvalitu v průmyslovém stavebnictví a současně pro ni bylo možné čerpat finanční podporu z veřejných prostředků.

Pro účinné vzájemné vytápění a chlazení pomocí aktivace betonového jádra byl navržen vícestupňový systém tepelných čerpadel, čímž

Newsletter