HERRMANN GmbH

Trefa do černého
V geometrii věcná, v použití materiálů asketická, v optickém vzhledu estetická a působivá na pohled – tak lze krátce a výstižně charakterizovat novou firemní centrálu společnosti Herrmann kolaudovanou na konci roku 2017. Svým energetickým standardem KfW 55 navíc budova prezentuje průkopnickou energetickou účinnost v průmyslovém stavebnictví.

Po letech prosperujícího podnikání v různých prostorových provizoriích padlo rozhodnutí soustředit rodinný podnik aktivní v různých technologických obchodních oblastech na jednom místě s potenciálem rozvoje. Místní architektonická kancelář Redle Architekten tak byla pověřena úkolem vytvořit firemní sídlo na míru specifickým funkčním požadavkům.

V popředí přitom byla dostatečná, ale ne příliš velkoryse navržená, a přitom flexibilně využitelná výrobní plocha. Dominantní výrobní hala s téměř čtvercovými rozměry 50 metrů délky a 13,5 metrů výšky představuje prostor o objemu téměř 34 000 kubických metrů a spolu s postranní budovou nabízí užitnou plochu 3 400 metrů čtverečních.

stetika a funkční kvalita základním požadavkem
Stavebníci vědomí si hodnoty kvality si přáli budovu, která si zachová svou hodnotu v čase a dostojí nárokům na udržitelnost. Co se týče architektury i estetiky, měla se budova stát uvnitř i vně tvůrčí vzorovou stavbou. Kromě toho byla požadována vysoká energetická účinnost a technické vybavení v nejmodernějším provedení. Jako základ konstrukce a zároveň jako robustní průmyslová podlaha slouží částečně izolovaná betonová deska s celoplošnou tepelnou aktivací betonového jádra. Nosnou konstrukci tvoří zpev-něné železobetonové sloupy. Konstrukce je ve dvou polích překrytá železobetonovými stropními nosníky. Na konzolách ve výšce asi devět metrů se pohybují dva portálové jeřáby, které minimalizují dobu instalace a seřizování při výměně výrobních linek. K efektivitě provozních procesů slouží i otáčející se ocelové servisní zařízení v poloviční výšce.
Učinit z geometrické krychle o tomto objemu vzorovou budovu pregnantně zasazenou do okolí je bezpochyby skutečnou tvůrčí výzvou. Projektanti se tohoto úkolu zmocnili pomocí návrhu specifického uspořádání fasády, jež se v realizaci mistrně zdařilo. V provedení přišly ke slovu funkčně a konstrukčně vzájemně sladěné fasádní produkty DOMICO.
Pro konstrukci stěn s hotovým vnitřním povrchem byla použita kazetová konstrukce s izolačním jádrem z minerálních vláken o tloušťce 140 mm. Pro izolaci ploché střechy byla použita izolační vrstva z minerálních vláken o tloušťce 220 mm, která navazuje na dva velkoplošné pásové světlíky s odpovídající kvalitou izolace. Pohledová fasáda, dodatečně izolující a bezšroubově instalovaná pod konstrukcí, z 27 profilů Planum byla i se všemi prostupy sestavena firmou DOMICO a dodána na staveniště již připravená k montáži.

Souhra fasádních dílů
Na fasádě působí tři prvky: horizontální dělení na tři části, nesymetrické vertikální rastrování a vyvážené barevné odstínění. Jejich geometrická souhra udržuje oko pozorovatele v pohybu, čímž se dimenze budovy do jisté míry vzpírá statickému zachycení celku. Promyšlené proporce nápadných dílčích ploch přispívají k zamýšlenému účinku, že máte dojem, jakoby byl celkový objem opticky snížen odebráním hmoty.
Teprve na druhý pohled se ukazuje skladba fasády zprvu jakoby bez řádu vytvořeného pruhového vzoru. Její uspořádání vychází z přesně plánovaného sledu pouze tří šířek panelů. Přitom byl každé šířce panelu přiřazen určitý barevný odstín, z toho jedna barva s matným povrchem. V detailu se mistrně komponovaná fasáda skládá z panelových šířek 500 mm (RAL 7021 matná), 400 mm (RAL 7021) a 300 mm (RAL 7016).

Stanovisko poroty:
Tvůrčí síla na základě variace

Průmyslová budova dosahuje stavebních rozměrů, které se svému okolí se skličující převahou často vnucují. Zabránit tomuto účinku je nanejvýš složitý stavitelský úkol. Obvodový plášť redukuje téměř hravě, ve skutečnosti ale na základě intenzivního plánování kompozice, obrovský objem budovy vynalézavou variací standardních prvků fasády Planum. Žádoucí vizuální účinek spočívá ve virtuózní souhře nepravidelných vertikálních pruhů s modifikovanou barevností, čímž vzniknou plochy opticky menší. Na základě tohoto uspořádání pak má horizontální rozdělení na tři části po celém obvodu budovy ve spojení s pregnantním zúžením v horní třetině fasády zmírňující účinek na výšku budovy. Úzká spára je zdůrazněna horizontálním posunem spodních a horních prvků Planum.

Vůbec udržuje mistrné střídání šířky a barevnosti panelů oko pozorovatele v pohybu, čímž geometrie celkového objemu ustoupí do pozadí. Jako příslovečný poutač pohledu slouží sněhobílý firemní nápis, jehož písmena působí, jako by byla na fasádě vyražena ven. Vedle znamenitého tvůrčího a technického provedení fasády byla tímto detailem ve vzájemné spolupráci mezi všemi zúčastněnými dosažena naprostá dokonalost.

Newsletter