Tankstelle und Studentenheim Innsbruck

Arch. DI Ludwig Kofler – kofler architects, Salzburg
Produkty: Fasáda Planum, 1300 m2, RAL 7021

Odvážná kombinace
V časech nedostatkového bydlení vymýšlejí vynalézavé hlavy neobvyklé koncepty. Do kategorie odvážných nápadů patří i studentská kolej Raimunda Pradlera v Inssbrucku. Zdařilou symbiózu zde tvoří čerpací stanice se supermarketem a ubytování pro studenty. Výrazná architektura stavebního komplexu podtrhuje vjezd do města od západu a zároveň se šikovně staví k potřebám objektu pro jeho rozličná užívání.

Existující infrastruktura byla důležitým aspektem při rozhodování pro tyto osobité studentské koleje. Volbě tohoto místa rovněž nahrála blízkost univerzity a dobrá dostupnost do centra města. Pro čerpací stanici je pak ideální poloha na výpadové silnici. Na těchto individuálních faktorech se zakládalo rozhodnutí kombinací komerčního a obytného objektu vzdorovat dilematu nedostatku bytových prostor a rostoucích cen nemovitostí a pozemků.

Na stavebních nákladech se podílela nadace Raimunda Pradlera, která podporuje univerzitní vzdělávání a cenově dostupné ubytování pro studenty. V jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích ve čtyřpatrové budově vznikl obytný prostor pro 85 studujících. Pokoje jsou plně vybavené nábytkem a veškerými přípojkami pro elektronická média. Cena nájmu kolem 400 eur zahrnuje služby a energie, provoz a úklid. Kromě různých volnočasových prostor pro hudbu, saunu a fitness jsou k dispozici atraktivní volné prostory v obou vnitroblocích a na střešních terasách. Nakoupit se dá v obchodě čerpací stanice.

Zohlednění mnoha aspektů
Před zahájením vlastní stavby bylo třeba vyřešit některé zcela specifické kolize. Byl nutný statický posudek dokazující, že budova vydrží náraz kamionu. Rovněž bylo třeba prokázat, že benzinové výpary a výfukové plyny nepřesáhnou limit pro obyvatele. Protipožární ochranu – na základě dané situace choulostivé téma – zajišťují širší stěny a železobetonový strop o tloušťce 60 cm.

Koncept budovy architektonické kanceláře v Salzburgu kofler architects vycházející ze soutěže v roce 2015 počítá s celoplošně přebudovaným přízemím nad podzemními garážemi, které jako by neslo další tři patra na zádech. Z organizačního a prostorového hlediska odděleně od úseku čerpací stanice se v přízemí soustředí vchod a veřejné funkce studentské koleje. Vrchní patra tvoří půdorys písmena X, který s vnějšími fasádami zahrnuje základní tvar přízemí. Ve vnitřním prostoru vznikají díky této formě dva kuželovité dvory, které se otevírají do vnějšího prostoru.

Směrem ke dvorům se také orientuje centrální oblast přístupu a odtud vycházející vnitřní chodby. Díky velkorysému prostoru slouží chodby i jako místa setkávání a komunikace. V průřezu budovy navazují polosoukromé předpokoje a apartmány s velkorysými okny.

Čerpací stanice, zdaleka viditelná díky svému barevnému konceptu, ale ještě více díky zdrženlivé architektuře, těží ze své výšky přes dvě patra. I když se její dispozice přizpůsobuje převážně funkčním požadavkům, odpoutává se její objem díky redukované formě a skromnému výlepu reklamy příjemně od uniformní jednostrannosti agresivní reklamy. Své pozitivní prostorové a optické působení benzinová pumpa čerpá z velké části z integrovaného konceptu celku, přičemž uspořádání fasády ve formě, materiálu a barvě v tom představuje důležitý faktor.

Pro vnější přední stranu masivního železobetonového objektu byla ve vrchních patrech použita černošedá provětrávaná kovová fasáda Planum firmy DOMICO. V přízemí tvoří betonové prvky světlou podezdívku, která je průběžně použita přes celou přední část čerpací stanice. Díky velkému kontrastu světlého betonu, zelené barvy CI a tmavé nadstavbě získává celý komplex velmi plastické grafické vyjádření. Tento efekt je posílen přísnou fasádou a pevnými okenicemi zabudovanými v úhlu 90 stupňů k fasádě, které napomáhají zvukové izolaci.

Stanovisko poroty:
Pregnantně realizované odvážné nápady

Kombinací různorodých užití odrážejících se v uspořádání fasády dosahuje místo význačné architektonické kvality s impozantním působením navenek a na dálku. Na tvaru budovy je nápadný zlom fasády na delší straně budovy odvozený ze dvou objektů kombinovaných do tvaru písmene X. Pro celkovou strukturu budovy z toho vyplývá vznik dvou vnitřních dvorů s velkou prostorovou kvalitou, které se otevírají směrem do krajiny. V tomto vnitřním prostoru se také nacházejí chodby pro obytné části orientující se jednotlivě na východ a na západ.

Pro celkovou architekturu je charakteristické rastrování fasády a tmavý odstín, který vytváří plasticky působící kontrast ke světle šedému betonu v podezdívce a k zelené barvě v souladu s corporate identity čerpací stanice. Její design s úzkou, daleko přesahující střechou a formálně korespondujícími sloupy ostatně odpovídá tradiční architektuře čerpacích stanic. Svéráznost a individuální charakter celý komplex nabývá ve funkčním kontextu a obzvláště pevnými okenicemi v 90° lomu k fasádě. Vytvářejí nejenom zvukovou izolaci, ale dodávají fasádě dodatečné trojrozměrné prvky.

Newsletter