..
menu
contact
CZ
DOMICO CZ, spol. s r.o.
Kreativní stavby
Průmyslová 2089
594 01Velké Meziříčí

Střecha GBS

Průkopník našich produktů, střecha GBS, přesvědčuje v praxi od počátku o svojí odolnosti a dlouhé životnosti.

Produkty / Střechy / Střecha GBS

Základem je systém bezšroubového ukotvení za pomocí kluzného držáku nebo přídržného profilu. Přídržný profil plní funkci distančního profilu s již integrovaným držákem. Díky tomu není nutné laťování a odpadá tak na stavbě jeden časově náročný krok.

Nejen u novostaveb, ale i rekonstrukcí střech s mírným spádem je proto střecha GBS díky svojí hospodárnosti ideálním řešením. Střechy s kluzným držákem se vyznačují tím, že v normálním případě je celá délka profilu od hřebene až po okap vyrobena z jednoho kusu dlouhého až 40 m a tím nevzniká žádný přeplátovaný spoj.
Konce krycích lamel jsou v oblasti hřebene a žlabu zahnuty, což se provádí již při výrobě.  Profily GBS mohou být dle přání dodávány konvexně skružené, příp. prolamované.

Technická data & Downloads

Střešní skladby

Jednovrstvá nezateplená střecha
GEPA1 na dřevěných vaznicích, s kluznými držáky a antikondenzačním nástřikem
GEPA2 na ocelových vaznicích, s kluznými držáky a antikondenzačním nástřikem
GEPA3 na dřevěných vaznicích, s přídržným profilem "L" a antikondenzačním nástřikem
GEBA1 na dřevěném vazníku, s přídržným profilem "Z" jako vaznicí a antikondenzačním nástřikem
GES1 na dřevěném bednění, s kluznými držáky
Dvouvrstvá zateplená nevětraná střecha
GWBK2 na ocelovém vazníku, spodní vrstva kazety, přídržný profil "U" s integrovaným distančním páskem
GWBK3 skružená střecha na ocelovém vazníku, spodní vrstva kazety, přídržný profil "U" s integrovaným distančním páskem
GWPK1 na ocelových vaznicích, spodní vrstva kazety, přídržný profil "Z"
GWBT2 na ocelovém vazníku, spodní vrstva trapézový plech, přídržný profil "Z"
GWPT3 na ocelových vaznicích, spodní vrstva trapézový plech, distanční profil "Z" s integrovanou vložkou a kluzným držákem
GWPT4 na ocelových vaznicích, spodní vrstva trapézový plech, přídržný profil "Z" s integrovaným separačním páskem
Zvláštní provedení
GHXA1 Sanace ploché střechy s přídavnou ocelovou konstrukcí

Ukončení střechy

Úžlabí (větraná střecha)
GHS250 na bednění a kontralatích
Hřeben (dvouvrstvá zateplená nevětraná střecha)
GWBK300 na ocelovém vazníku, spodní vrstva kazety
GWPT301 na ocelových vaznicích, spodní vrstva trapézový plech
GWBK349 pultová střecha, spodní vrstva kazety na lepeném vazníku
Odvětrávaný hřeben (jednovrstvá nezateplená střecha)
GEPA350 na dřevěných vaznicích
Nároží (jednovrstvá nezateplená střecha)
GES400 na dřevěném bednění, s kluznými držáky
Štít (dvouvrstvá zateplená nevětraná střecha)
GWBK450 bez přesahu, spodní vrstva kazety na betonovém vazníku
GWBK451 s přesahem, spodní vrstva kazety na lepeném vazníku
Přechod na stěnu - boční (dvouvrstvá zateplená nevětraná střecha)
GWBK500 ke zdi, spodní vrstva kazety na betobovém vazníku
GWBT501 k vodorovné fasádě Struktur ve spádu, spodní vrstva trapézový plech na betonovém vazníku
GWPK502 ke svislé fasádě Struktur, spodní vrstva kazety na ocelových vaznicích
Přechod na stěnu - u vrcholu (dvouvrstvá zateplená nevětraná střecha)
GWBK550 ke zdi, spodní vrstva kazety na lepeném vazníku
GWBT551 ke zdi, spodní vrstva trapézový plech na ocelovém vazníku

Odvodnění

Provedení žlabu (dvouvrstvá zateplená nevětraná střecha)
GWBT050 závěsný žlab a sněhová zábrana, spodní vrstva trapézový plech na ocelovém vazníku
GWBK051 závěsný žlab, spodní vrstva kazety na lepeném vazníku
GWBT100 hranatý žlab a sněhová zábrana, spodní vrstva trapézový plech na ocelovém vazníku
GWBT150 zaatikový žlab, spodní vrstva trapézový plech na ocelových vaznicích
GWBT200 mezistřešní žlab a sněhová zábrana, spodní vrstva trapézový plech na ocelovém vazníku

Světlíky

Lemování bodových světlíků (dvouvrstvá zateplená nevětraná střecha)
GWBK700 dolní strana, spodní vrstva kazety na ocelovém vazníku
GWBK701 boční strana, spodní vrstva kazety na ocelovém vazníku
GWBK702 horní strana, spodní vrstva kazety na ocelovém vazníku
GWBT703 dolní strana, spodní vrstva trapézový plech na ocelovém vazníku
GWBT704 boční strana, spodní vrstva trapézový plech na ocelovém vazníku
GWBT705 horní strana, spodní vrstva trapézový plech na ocelovém vazníku
Pásový světlík - boční lemování (dvouvrstvá zateplená nevětraná střecha)
GWBK750 k ocelové obrubě, spodní vrstva kazety na ocelovém vazníku
Pásový světlík - spodní lemování (dvouvrstvá zateplená nevětraná střecha)
GWBK800 k ocelové obrubě, spodní vrstva kazety na ocelovém vazníku

Prostupy

Komín (dvouvrstvá zateplená nevětraná střecha)
GWBK850 spodní vrstva kazety na vazníku