„Další příklad toho, jak je DOMICO Planum skrz jeho kombinaci udržitelnosti a tvůrčího potenciálu pro renovaci vícepodlažních obytných budov doporučováno.“

Dipl.-Ing. Robert Wagner wagner architekten
 • Projekt
  Obytný komplex Kaufbeuren

 • Architekt
  wagner architekten

 • Bauherr
  Gemeinnützige Baugenossenschaft Kaufbeuren eG

 • Produkt
  Fasáda Planum 5300 m² RAL 9010, Champagne G12,
  Světlý bronz B20

 • Verarbeiter
  Friedrich Burk GmbH + Co. KG

 • Fotos
  Alexander Bernhard

Objekt s podzemním parkovištěm, který byl postaven v letech 1969-71 ve dvou stavebních fázích za použití konvenčních metod masivní výstavby, působil od počátku díky svému fasádnímu obkladu, zejména z hlavní viditelné strany, tedy ze vstupní strany, dojmem obrovské „stěny z vláknocementových desek“ pokryté zdánlivě nesčetným množstvím oken, jejichž monumentalitu ještě zdůrazňovalo nápadné prohnutí budovy.
Střídmá barevnost tento dojem příliš nezmírnila; šedý opar, který zakrýval světle žlutou a světle růžovou barvu povrchů kontrastujících s kdysi bílošedou hlavní fasádou, vytvářel v průběhu let vizuální bezútěšnost, která již neodpovídala poměrně vysoké kvalitě bydlení, jež byla s nemovitostí spojena. Mezi nájemníky celkem 84 bytových jednotek je totiž stále vysoký podíl prvonájemníků, z nichž někteří se do ještě nedokončeného objektu nastěhovali již v roce 1969 a dodnes oceňují chytře řešené dispozice bytů s velkými balkony a zejména ve vyšších patrech nádherný výhled – za jasných dnů je odtud vidět alpský řetězec od bavorského předalpí u Zugspitze téměř až k Säntisu.
Protože balkony s prefabrikovanými parapety začaly i přes léta prováděná opatření na prodloužení životnosti vykazovat známky rozpadu, rozhodli se majitelé budovy v roce 2018 pro zásadní opravu.
Již v roce 2006 byla provedena renovace dalšího objektu společnosti Gemeinnützige Baugenossenschaft Kaufbeuren eG, výškové budovy Neugablonzer Straße 64 -66 v Kaufbeurenu, a to pomocí materiálu DOMICO „Planum“ ve speciální barvě RAL 1035 „perleťově béžová“. Vzhledem k dlouhodobým zkušenostem s ohledem na technickou a ekonomickou udržitelnost i celkový vzhled, který se od té doby prakticky nezměnil, měla nyní i nemovitost Hans-Seibold-Straße 14-22 dostat zadem provětrávanou kovovou fasádu.
Kromě energetické modernizace spočívající v odstranění starého vláknocementového fasádního pláště obsahujícího azbest včetně izolace a obnovy střešního pláště bylo třeba objekt uvést do souladu s aktuálními technickými normami z hlediska požární ochrany. Výsledkem materiálně-technického průzkumu balkonů a zábradelních desek bylo kladné posouzení jejich vhodnosti pro renovaci, a tedy rozhodnutí o zásadním zachování stávajících balkonů a zábradelních desek; ty byly po provedené renovaci betonu a odstranění a novém provedení podlahové krytiny s PUR nátěrem opatřeny obkladem Alucobond ve stejných odstínech jako kovové barevné plochy kovové fasády. Kromě toho bylo třeba vyměnit pět výtahů z doby výstavby.
Aby budova získala nové měřítko, počítal koncept návrhu se střídáním dvou horizontálně se střídajících metalických barev různých hodnot jasu (speciální barvy „Champagne G12“ a „Light Bronze B20“) a velkoformátových matných bílých fasádních ploch (RAL 9010). Kromě toho byla perforovaná okna v bílých plochách na vstupní a balkonové straně opticky spojena do pásů pomocí odhalovacích kazetových prvků z materiálu Alucobond „eloxovaný vzhled C32“. Motiv horizontálně se střídajících metalických barev na vstupní straně se přes jižní štítové plochy domů č. 20 a 22 přenáší s přesahem na balkonovou stranu, kde nachází svůj protějšek v živém střídání parapetních obkladů Alucobond balkonů v odpovídajících barvách – Alucobond „eloxovaný vzhled C32“ a „metalický bronz 504“.
Požadavky na speciální barvy a formáty panelů byly vyjasněny a potvrzeny okamžitě a s velkým nasazením jak ze strany výrobce, společnosti Friedrich Burk GmbH + Co KG, Ravensburg, tak ze strany společnosti DOMICO. V úzké spolupráci s výrobcem bylo vyvinuto řešení fasády s „ostrým“ prolnutím geometrií a svislými styčnými spárami redukovanými na minimum, tvořenými jako stínové spáry, které stejně jako různé povrchy fasády jako by vycházely ze samotné budovy. Tímto způsobem bylo možné dát budově nadčasově moderní „šat“, který sebevědomě vystupuje z městské krajiny.

Newsletter