..
menu
contact
CZ
DOMICO CZ, spol. s r.o.
Kreativní stavby
Průmyslová 2089
594 01Velké Meziříčí

Střecha Element

ca. 1.500 m² za jeden pracovní den bez krycích profilů

Produkty / Element / Střecha Element

Impozantní výkony při pokládce – ca. 1.500 m² za jeden pracovní den bez krycích profilů – tak můžeme v krátkosti charakterizovat střechu DOMICO Element. S tímto produktem se prosazují nové postupy při celkové montáži střech, splňující stoupající požadavky trhu: jistota kvality díky průmyslové prefabrikaci, krátké časy výstavby, hospodárnost a tepelná ochrana na úrovni NEH (EnEV). Díky námi vyvinutému systému předpínání mohou být přemostěny podpory vzdálené od sebe až 30 m.
Střecha DOMICO Element je kompaktní lehký stavební prvek. Jeho součásti - nosné profily, kazety, teplená izolace i přídržné profily – jsou včetně zadaných průniků připraveny již ve výrobním závodě. Difúzní fólie navíc chrání  jednotlivé panely nejen při transportu, ale dělá montáž nezávislou na počasí.

Spojení elementů mezi sebou je zajištěno pomocí integrovaných závěsných konzol. Jako vrchní krycí vrstva jsou používány lamely Domitec. Střecha DOMICO Element také splňuje estetické požadavky – to zaručuje hladký podhled kazet mezi nosnými profily.

Přednosti:

  • položení až 1500 m2 za 1 den (bez krytiny)
  • úspora nosné konstrukce = úspora nákladů
  • výroba na míru
  • rozpětí podpor až 30 m – volný vnitřní prostor
  • hladký podhled kazet mezi nosnými profily – výborný vzhled
  • vysoká prafabrikace, bezšroubové připojení krytiny – dlouhá životnost a jistota
  • optimální stavebně-fyzikální hodnoty
  • recyklovatelné materiály – šetrné k životnímu prostředí

Montážní kroky

 

Technická data & Downloads

Střešní skladby

Dvouvrstvá zateplená nevětraná střecha
EBD1 na vazníkách s krytinou Domitec
EPD1 kladená ve směru hřeben - žlab, s krytinou Domitec
EPUD1 kladená ve směru hřeben - žlab, s předepnutím
EPUD2 kladená ve směru hřeben - žlab, s předepnutím a krytinou Domitec
EPUD3 kladená ve směru hřeben - žlab, s předepnutím a hřebenovou spojkou
Zvláštní provedení
EBDY1 na vazníkách - akustické provedení s perforovanými profily Planum
EBDY2 na vazníkách - s perforovanými kazetami
EBDZ1 na vazníkách - třída požární odolnosti REI 30
EPDS1 přenesení smykových sil
EPDZ1 kladená ve směru hřeben - třída požární odolnosti REI 30
EPDZ2 kladená ve směru hřeben - třída požární odolnosti REI 60
EBF1 na vazníkách s hydroizolační fólií

Ukončení střechy

Provedení hřebenu
EBD300 na vazníkách
EPD301 při pokládce ve směru hřeben - žlab
EPUD302 při pokládce ve směru hřeben - žlab, s předepnutím
Provedení štítu
EBD450 na vazníkách, bez přesahu
EBD451 na vazníkách, s přesahem

Odvodnění

Provedení žlabu
EPD050 zavěšený žlab, pokládka ve směru hřeben - žlab s vyložením
EPUD051 zavěšený žlab, pokládka ve směru hřeben - žlab s vyložením a předepnutím
EBD100 zavěšený žlab, pokládka na vazníky
EBD150 zaatikový žlab, pokládka na vazníky
EBD200 mezistřešní žlab a sněhová zábrana, pokládka na vazníky
EBD250 mezistřešní žlab a sněhová zábrana, pokládka na vazníky

Střešní otvory

Bodový světlík
EBD700 spodní ukončení, pokládka na vazníky
EBD701 boční ukončení, pokládka na vazníky
EBD702 horní ukončení, pokládka na vazníky
Pásový světlík
EBD750 boční ukončení, pokládka na vazníky
EBD800 spodní ukončení, pokládka na vazníky