..
menu
contact
CZ
DOMICO CZ, spol. s r.o.
Kreativní stavby
Průmyslová 2089
594 01Velké Meziříčí

Střecha Domitec

Přednosti střechy Domitec vynikají zvlášť u velkoplošných střech. Přesvědčivé řešení detailů střechy Domitec přináší značnou úsporu času a nákladů.

Produkty / Střechy / Střecha Domitec

Přednosti střechy Domitec vynikají zvlášť u velkoplošných střech. Přesvědčivé řešení detailů střechy Domitec přináší značnou úsporu času a nákladů.

Rozhodujícím prvkem ve skladbě střechy Domitec je přídržný profil, který se vyrábí k jednotlivým šířkám krycích lamel pro montáž pod úhlem 90° nebo 45° pro rozložení zatížení. Toto provedení splňuje stejné statické požadavky jako při samostatném křížovém provedení distančních a připojovacích prvků. Tímto speciálním uchycením jsou řezné hrany lamel chráněny před povětrnostními vlivy, což prodlužuje životnost střechy.

Kromě ve výrobě provedenému ohybu u hřebene i u žlabu jsou střešní profily Domitec již z výrobního závodu dodávány s těsněním, čímž je zajištěna zvýšená ochrana proti zatečení při dešti. Aby bylo vyhověno požadavkům současné architektury, nabízí DOMICO lamely také konvexně skružené, přip. prolamované.

Technická data & Downloads

Střešní skladby

Jednovrstvá nezateplená větraná střecha
DEPA3 na dřevěných vaznicích s přídržným profilem "L" a antikondenzačním nástřikem
DEPA4 na ocelových vaznicích s přídržným profilem "L" a antikondenzačním nástřikem
DES1 na bednění s difúzní fólií a přídržným profilem "S" 45°
DES2 na bednění a kontralatích s přídržným profilem "L"
DEBA2 na dřevěných vazníkách, s přídržným profilem "Z" jako vaznicemi a antikondenzačním nástřikem
Dvouvrstvá zateplená nevětraná střecha
DWBK1 na ocelovém vazníku, spodní vrstva kazety, přídržný profil "U" s integrovanou distanční páskou
DWBK2 na lepeném vazníku, spodní vrstva kazety, přídržný profil "L" s integrovanou distanční páskou
DWBK3 na ocelovém vazníku, spodní vrstva kazety, přídržný profil "S" 45°
DWBK4 na ocelovém vazníku, spodní vrstva kazety, přídržný profil "S" 45° s integrovanou separační vložkou
DWPK1 na betonových vaznicích, spodní vrstva kazety, přídržný profil "Z"
DWBT2 na ocelovém vazníku, spodní vrstva trapézový plech, přídržný profil "Z"
DWBT3 na lepeném vazníku, spodní vrstva trapézový plech, přídržný profil "S" 45° s integrovanou separační vložkou
DWBT4 na lepeném vazníku, spodní vrstva trapézový plech, přídržný profil "S" 45° na tlakuvzdorné izolaci
DWBT5 na lepeném vazníku, spodní vrstva trapézový plech, přídržný profil typ "pásek" na tlakuvzdorné izolaci
DWPT2 na vaznicích, spodní vrstva trapézový plech, přídržný profil "Z" s integrovanou separační vložkou

Ukončení střechy

Hřeben (dvouvrstvá zateplená nevětraná střecha)
DWPK300 na betonových vaznicích, spodní vrstva kazety
DWBT301 na ocelovém vazníku, spodní vrstva trapézový plech, přídržný profil "S" 45°
DWPK349 pultová střecha, spodní vrstva kazety na betonových vaznicích
Odvětraný hřeben (jednovrstvá nezateplená střecha)
DEPA350 na ocelových vaznicích
Střešní štít (jednovrstvá nezateplená střecha)
DEPA450 na dřevěných latích
Střešní štít (dvouvrstvá zateplená nevětraná střecha)
DWPK452 bez přesahuu, spodní vrstva kazety na ocelových vaznicích
DWBK453 s přesahem, spodní vrstva kazety na betonovém vazníku
Přechod z bočního kraje střechy na stěnu
DWBK500 k vyzděné stěně, spodní vrstva kazety na ocelovém vazníku
DWPK501 k betonové stěně, spodní vrstva kazety na dřevěných vaznicích
Přechod z horního kraje střechy na stěnu (dvouvrstvá zateplená nevětraná střecha)
DWPK550 ke svisle kladené fasádě Planum, spodní vrstva kazety na betonových vaznicích
DWBK551 k betonové stěně, spodní vrstva kazety na ocelovém vazníku
Přesah profilů (dvouvrstvá zateplená nevětraná střecha)
DWBK651 spodní vrstva kazety na ocelovém vazníku

Odvodnění

Žlab (jednovrstvá nezateplená střecha)
DEPA050 závěsný žlab na dřevěných vaznicích
Žlab (dvouvrstvá zateplená nevětraná střecha)
DWPK051 závěsný žlab, spodní vrstva kazety na ocelových vaznicích
DWBT057 závěsný žlab a sněhová zábrana, spodní vrstva trapézový plech na ocelovém vazníku
DWBT100 hranatý žlab a sněhová zábrana, spodní vrstva trapézový plech na ocelovém vazníku
DWPT150 zaatikový žlab, spodní vrstva trapézový plech na ocelových vaznicích
DWBT200 mezistřešní žlab a sněhová zábrana, spodní vrstva trapézový plech na ocelovém vazníku
DWBT201 mezistřešní žlab, pojistný žlab a sněhová zábrana, spodní vrstva trapézový plech na ocelovém vazníku

Světlíky

Bodový světlík (dvouvrstvá zateplená nevětraná střecha)
DWBK700 spodní lemování, kazety na ocelovém vazníku
DWBK701 boční lemování, kazety na ocelovém vazníku
DWBK702 horní lemování, kazety na ocelovém vazníku
DWBT703 spodní lemování, trapézový plech na ocelovém vazníku
DWBT704 boční lemování, trapézový plech na ocelovém vazníku
DWBT705 horní lemování, trapézový plech na ocelovém vazníku
Pásový světlík - boční lemování (dvouvrstvá zateplená nevětraná střecha)
DWBT750 k dřevěné obrubě – trapézový plech na lepeném vazníku
Pásový světlík - spodní lemování (dvouvrstvá zateplená nevětraná střecha)
DWBT800 k dřevěné obrubě – trapézový plech na lepeném vazníku

Prostupy

Prostup střechou (jednovrstvá nezateplená střecha)
DEPA900 větrací hlavice